Reklama I Marketing - Reklama i marketing - jak połączyć je w efektywną strategię promocji?

Dodane: 10-06-2023 16:29

Reklama i marketing w działaniach promocyjnych Reklama i marketing to dwa pojęcia często używane zamiennie, a jednak oba te elementy są nieodłącznie związane z działaniami promocyjnymi. Reklama w ujęciu tradycyjnym to przede wszys

Reklama I Marketing - Reklama i marketing - jak połączyć je w efektywną strategię promocji? Reklama i marketing

Reklama i marketing w działaniach promocyjnych


Reklama i marketing to dwa pojęcia często używane zamiennie, a jednak oba te elementy są nieodłącznie związane z działaniami promocyjnymi. Reklama w ujęciu tradycyjnym to przede wszystkim kampanie telewizyjne, billboardy, reklamy w prasie czy reklamy radiowe. Marketing natomiast to szeroko pojęta dziedzina, która obejmuje badanie rynku, określenie targetu, a przede wszystkim planowanie działa


http://agabka.net.pl/